Rekenen met decibels

Optellen geluiddrukniveaus

Optellen geluiddrukniveaus

De sterkte van geluid wordt door middel van geluiddrukniveaus aangegeven. De consequentie hiervan is dat geluidsbronnen niet zomaar bij elkaar opgeteld mogen worden. Als geluidsbron 1 een geluiddrukniveau (Lp1) van 60 dB veroorzaakt en geluidsbron 2 veroorzaakt daar afzonderlijk een geluiddrukniveau (Lp1) van 55 dB van, dan is het geluiddrukniveau ten gevolge van beide bronnen gezamenlijk NIET 115 dB.

De referentie-geluiddruk (gehoordrempel) p0=2 x 10-5 Pa

Het geluiddrukniveau wordt als volgt berekend:

Voorbeeld van samenstellen geluid 60 dB en 55 dB: Uit bovenstaande formule kan worden berekend dat 60 dB overeenkomt met een geluiddruk van 0,020 Pa, en 55 dB met een geluiddruk van 0,011 Pa.

Optellen van beide bronnen geeft als resultaat:

Optellen van twee bronnen met dezelfde geluiddrukniveaus geeft een verhoging van 6 dB.

Voorbeeld 60 + 60 dB:

Formule voor meerdere bronnen met dezelfde geluiddrukniveaus:

Wanneer twee geluiddrukniveaus meer dan 20 dB verschillen, is het totale geluiddrukniveau vrijwel gelijk aan het hoogste geluiddrukniveau. Sommeren heeft dan weinig zin.

Voorbeeld:
70 dB komt overeen met 0,063 Pa;
60 dB komt overeen met 0,200 Pa

Het resultaat is: