Aangenaam en comfortabel werken

Aangenaam en comfortabel werken

ROCKWOOL neemt de aspecten veiligheid en gezondheid uiterst serieus. Hoewel steenwol een veilig materiaal is, kan er tijdens het werken ermee tijdelijk irritatie (jeuk) optreden. Om dit te voorkomen, adviseren wij om tijdens het werken met steenwol isolatieproducten altijd de onderstaande maatregelen in acht te nemen. Alle verpakkingen zijn voorzien van deze richtlijnen.  

Ventileer de ruimte indien mogelijk
Ventileer de ruimte indien mogelijk

Ventileer de ruimte indien mogelijk

Voer afval af volgens de lokale voorschriften
Voer afval af volgens de lokale voorschriften

Voer afval af volgens de lokale voorschriften

Bedek de huid en gebruik een mondkapje in niet-geventileerde ruimtes
Bedek de huid en gebruik een mondkapje in niet-geventileerde ruimtes

Bedek de huid en gebruik een mondkapje in niet-geventileerde ruimtes

Gebruik een stofzuiger voor het schoonmaken van de werkplek
Gebruik een stofzuiger voor het schoonmaken van de werkplek

Gebruik een stofzuiger voor het schoonmaken van de werkplek

Gebruik een veiligheidsbril bij werkzaamheden boven het hoofd
Gebruik een veiligheidsbril bij werkzaamheden boven het hoofd

Gebruik een veiligheidsbril bij werkzaamheden boven het hoofd

Eerst met koud water afspoelen, daarna wassen
Eerst met koud water afspoelen, daarna wassen

Eerst met koud water afspoelen, daarna wassen

Safety Use Instruction Sheet (SUIS)
Safety Use Instruction Sheet (SUIS)

In speciale omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer ROCKWOOL steenwol isolatie tot boven de 90°C wordt verhit, worden extra veiligheidsmaatregelen aanbevolen. Deze staan in het 'Instructieblad Veilig Gebruik'.
In speciale omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer ROCKWOOL steenwol isolatie tot boven de 90°C wordt verhit, worden extra veiligheidsmaatregelen aanbevolen. Deze staan in het 'Instructieblad Veilig Gebruik'.
Instructieblad Veilig Gebruik

Minerale wol en gezondheid

Het werken met minerale wol (steenwol en glaswol) levert geen gevaar op voor de gezondheid. Sinds 1997 is – volgens de Europese Richtlijn 97/69/CE – alle in Europa verkochte minerale wol vrijgesteld van de classificatie 'kankerverwekkend'. Honderden wetenschappelijke studies bevestigen deze bevindingen. 

Op basis van 1.000 wetenschappelijke publicaties heeft het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie minerale wol geclassificeerd als groep 3, ofwel: niet-classificeerbaar als kankerverwekkend voor de mens. Kijk voor meer informatie over gezondheid en veiligheid in relatie tot minerale wol op de website van de Minerale Wol Associatie.

Back