Brandveilige steenwol isolatie

Brandveiligheid

Steenwol is onbrandbaar en verdraagt temperaturen tot boven de 1000°C. Brandveiligheid is dan ook een van de belangrijkste voordelen van ROCKWOOL steenwol isolatie.

Een brand kan enorme gevolgen hebben voor de betrokkenen. Denk aan het verlies van mensenlevens, het oplopen van brandwonden en het kwijtraken van persoonlijke bezittingen. Maar ook voor ondernemers kunnen de gevolgen ingrijpend zijn: meer dan de helft van de bedrijven die met een grote brand te maken krijgt, gaat binnen drie jaar failliet. Tot slot heeft iedere brand een niet te onderschatten impact op het milieu: de bodem, het oppervlaktewater en de lucht worden altijd vervuild. En de schade blijft veelal niet beperkt tot het bedrijventerrein zelf.  

Brandveilige steenwol

Brandveilige bouwmaterialen vormen de basis voor een brandveilig gebouw. ROCKWOOL steenwol, gemaakt van het vulkanisch gesteente basalt, verdraagt extreem hoge temperaturen - tot ver boven de 1000°C - en brandt niet. Het onbrandbare materiaal beperkt branduitbreiding, veroorzaakt nauwelijks of geen rook en veroorzaakt geen toxische gassen. 

Geen flash-over

Sommige materialen produceren bij een brand brandbare gassen, die tot een explosieve verbranding kunnen komen. Deze explosieve verbranding wordt een flash-over genoemd. Steenwol produceert bij brand geen brandbare gassen en draagt dan ook niet bij aan het ontstaan van een flash-over.

Brandveilige en brandwerende oplossingen

ROCKWOOL heeft voor alle bouwdelen brandveilige isolatieoplossingen ontwikkeld die in de hoogste Europese brandklassen vallen, waaronder:

Steenwol is onbrandbaar volgens EN 13501-1 en wordt niet meegenomen in de vuurlastberekening volgens NEN 6090. Brandbare isolatiematerialen dienen altijd meegenomen te worden in de vuurlastberekening. ROCKWOOL levert ook enkele samengestelde producten. Het is mogelijk dat deze producten daardoor in een andere Euro-brandklasse vallen.