Akoestiek beïnvloedt comfort én gezondheid

Een laag geluidsniveau is essentieel voor ons comfort, bijvoorbeeld als we in alle rust willen slapen of werken. Geluid beïnvloedt echter ook onze gezondheid. Onderzoek heeft aangetoond dat gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, rust- en slaapverstoring en een verhoogde bloeddruk of hartslag het gevolg kunnen zijn van geluidsoverlast. Een goed geïsoleerde spouwmuur levert dan ook een goede bescherming tegen geluidsoverlast van de buren en van buiten. 

denk breder, akoestiek, cavity campaign, acoustics, architect,  construction worker

Goede geluidisolatie 

Rockfit spouwplaten hebben dankzij hun kenmerkende poreuze structuur een superieure geluidabsorptie. Invallend geluid wordt gedempt, omdat het in de poriën wordt verstrooid. Dit levert de volgende akoestische voordelen op: 

  • Uitstekend geluidscomfort
  • Onderdrukking spouwresonanties
  • Geen flankerende geluidsoverlast via spouwconstructie
  • Dilateren van de isolatie bij de bouwmuur niet nodig

Bescherming tegen ongewenste omgevingsgeluiden

In het Bouwbesluit zijn eisen vastgelegd voor het dempen van geluid dat van buitenaf komt. Denk hierbij aan het lawaai dat door treinen, auto’s, vliegtuigen en de industrie veroorzaakt wordt. Gevels dienen voldoende geïsoleerd te worden om het lokale lawaai zodanig te dempen dat er in de woning geen overlast is. ROCKWOOL spouwmuurisolatie voldoet op dit gebied aan alle vereisten, zodat het bewoners en gebouwgebruikers beschermt tegen hinderlijke en ongewenste omgevingsgeluiden. 

Bescherming tegen lawaai uit aangrenzende gebouwen

In het Bouwbesluit zijn ook eisen opgenomen over de noodzaak van geluidsisolatie tussen aangrenzende woningen en gebouwen. De spouwmuurconstructie speelt hierbij een belangrijke rol, vooral bij de aansluiting met de vloer en de muur die twee woningen scheidt. Zonder de juiste geluidsabsorberende isolatie is flankerende geluidoverdracht tussen beide woningen mogelijk. Met ROCKWOOL spouwmuurisolatie wordt dit probleem geminimaliseerd. Bovendien is het bij gebruik van Rockfit spouwplaten overbodig om de isolatie nabij de bouwmuur te dilateren. Spouwresonanties worden uitgesloten en omloopgeluid verminderd. 

 

Speaker, sound, noise - large png

LET OP!

Akoestische isolatiematerialen met open structuur zijn ook thermisch isolerend. Echter, niet alle thermische isolatiematerialen zijn ook akoestisch isolerend!