Het brandgedrag van gevels moet niet onderschat worden

Een brand breidt zich tegenwoordig 5 tot 10 keer sneller uit dan in 1950.¹ Hierdoor hangt de veiligheid van bewoners en eerstehulpverleners sterk af van het gedrag van het gebouw tijdens een brand.

ROCKWOOL Imagery, Firemen, smoke
Gedrag van een gebouw bij brand

Een gevel kan worden blootgesteld aan vuur door een buiten brand (bv een container) of een brand in het naastgelegen gebouw die overgeslagen is naar andere ruimtes en naar buiten. Wat gebeurt er met de gevel of bouwmaterialen van een gebouw bij brand? Dit is afhankelijk van de materialen waaruit het gebouw bestaat. 

Brandbare gevelelementen

Bevat het gebouw veel brandbare materialen, dan zal het vuur en de toxische rook zich sneller en makkelijker verspreiden in vergelijking met een gebouw dat bestaat uit nagenoeg onbrandbare bouwmaterialen. Brandbare bouwmaterialen hullen de gevel sneller in vuur en rook, waardoor een veel groter gedeelte van het gebouw gevaarlijk wordt en meer bewoners in gevaar komen. De gevel wordt in dit scenario een belangrijke bron van brandstof waardoor het vuur zich kan uitbreiden. De intensiteit van de hitte langs de gevel kan ramen laten breken, waardoor het vuur zich over meerdere verdiepingen kan verspreiden. 

Risico’s van brandbare bouwmaterialen

Pieter Maes, professioneel brandweerman bij het brandweercorps van Brussel en Trainer in Brandgedrag, zegt het zo: “Als het vuur zich via de gevel uitbreidt naar de rest van het gebouw lopen degenen die achterblijven gevaar. Als zij echter de vluchtroutes gaan gebruiken, kan dit het bluswerk en reddingswerk van de brandweer via dezelfde routes bemoeilijken. Daarom is het zo belangrijk dat branden zich niet uitbreiden via de gevels. Door het bekleden van gebouwen, of dat nou woningen, kantoorgebouwen, scholen of ziekenhuizen zijn, met brandbare materialen, riskeer je nu juist dat dit gebeurt.’’ Om deze reden is het bekleden en isoleren van middelhoge en hoge flatgebouwen met onbrandbare materialen zo belangrijk. Een gevel die niet brandt hoef je ook niet te blussen!

 

1 Bron: IVF

Als het vuur zich via de gevel uitbreidt naar de rest van het gebouw, lopen degenen die achterblijven gevaar. Als zij de vluchtroutes gaan gebruiken, kan dit het bluswerk en reddingswerk van de brandweer via dezelfde routes bemoeilijken. Door het bekleden van gebouwen met brandbare materialen, riskeer je nu juist dat dit gebeurt.

Pieter Maes

Brandweerman Brandweercorps Brussel & Trainer in Brandgedrag
Firefighter, fire, smoke
Belang van onbrandbare bouwmaterialen

Als de gevel echter uit nagenoeg onbrandbare gevelementen bestaat, zal het vuur zich trager verspreiden. De vlammen kunnen uiteindelijk de ramen van de bovenliggende verdieping bereiken, maar het proces verloopt trager aangezien de gevel geen extra brandstof biedt. Dit geeft bewoners meer tijd om te ontsnappen en de brandweer meer tijd om de brand te blussen. Brandcompartimenten en onbrandbare gevelsystemen zijn van cruciaal belang om een eenmaal begonnen brand te controleren, met name in middelhoge of hoge flatgebouwen. 

Hoe een begonnen brand controleren?

Het is cruciaal dat een brand in de kleinst mogelijke ruimte onder controle wordt gehouden. Dit in verband met de persoonlijke veiligheid en het toekomstige gebruik van het gebouw. Deze ruimte staat bekend als het ‘brandcompartiment’. Het is van belang dat de wanden, plafonds, vloeren en deuren van een brandcompartiment bestand zijn tegen een volledig ontwikkelde brand en geen vlammen, hitte of giftige gassen door te laten naar andere ruimtes.

 

Na de brandoverslag is de hitte zo intens dat het vuur door ramen kan breken. De gevel komt dan bloot te staan aan de vlammen en het brandcompartiment is vervolgens nutteloos. Als de gevel uit onbrandbare materialen bestaat, kunnen deze geen dienst doen als brandstof voor het vuur. De vlammen en rook kunnen uiteindelijk de ramen van de bovenliggende verdieping bereiken, maar dit proces zal betrekkelijk traag verlopen in vergelijking met een gevel van brandbare elementen. 

Oplossingen voor brand controleren

Effectieve brandcompartimenten en onbrandbare geveloplossingen dragen bij aan het vertragen van een brand. ROCKWOOL isolatie is een belangrijk onderdeel van een brandcompartiment. Deze isolatie bestaat uit steenwol, die onbrandbaar is en een temperatuur verdraagt tot wel 1.000 °C. Ook produceert ROCKWOOL isolatie nauwelijks rook. Door een brand tijdig te controleren, kan voorkomen worden dat een brand in een gebouw een gebouw in brand wordt en nog meer gevaar oplevert voor bewoners en eerstehulpverleners.

Brandveiligheid met ROCKWOOL isolatie

ROCKWOOL gevelisolatie bestaat uit steenwol, wat een brandwerend materiaal is. De ROCKWOOL RockFit producten zijn bedoeld voor de isolatie van spouwmuren, vliesgevels en REDAir geventileerde gevels. Deze isolatieproducten zijn onbrandbaar en veroorzaken hierdoor vrijwel geen rookontwikkeling en giftige gassen.