Brandveiligheid

De feiten zwart op wit

fire, fight a fire, devastation, ravage, hotelroom

De brandveiligheid van gebouwen wordt in belangrijke mate bepaald door het brandgedrag en de brandreactie van de toegepaste bouwmaterialen. Binnen de Europese Unie worden bouwmaterialen geclassificeerd aan de hand van vier kleinschalige brandtesten. Hoewel de testen objectief zijn, zijn ze onvoldoende representatief voor het werkelijke brandgedrag van isolatiematerialen en sandwichpanelen in het bijzonder. Het verdient daarom aanbeveling om ook de resultaten van de zogeheten Room Corner Test in acht te nemen.

Bouwmaterialen worden aan de hand van hun brandgedrag en -reactie ingedeeld in een van de zeven Euro-brandklassen: A1, A2, B, C, D, E en F. Daarbij geldt Euro-brandklasse A1 als de beste kwalificatie en klasse F als slechtste (ook niet-geteste producten worden in deze categorie geschaard). Om tot een objectieve classificatie te komen, worden de bouwmaterialen onderworpen aan vier kleinschalige brandtesten: de Kleine Vlam Test, de Single Burning Item Test (SBI-Test), de Calorische Bom Test en de ISO-oven Test. 

A1 geclassificeerde materialen zijn onbrandbaar en dragen niet bij aan het ontstaan en uitbreiding van een brand

Voor wat betreft ROCKWOOL steenwol hebben deze testen het volgende aangetoond:

  • ROCKWOOL steenwol is onbrandbaar (ISO-oventest)
  • ROCKWOOL steenwol draagt nagenoeg niet bij aan de brandlast (Calorische Bom Test) en hoeft daarom niet te worden meegenomen in de berekening van de vuurbelasting
  • ROCKWOOL steenwol is niet ontvlambaar (Kleine Vlam Test)
  • ROCKWOOL steenwol draagt niet bij aan branduitbreiding en veroorzaakt nauwelijks of geen rook en geen druppelvorming (SBI-Test BIJ 30 Kw).

Op basis van deze resultaten is ROCKWOOL steenwol geclassificeerd in de Euro-brandklasse A1. In de ROCKWOOL-brochure ‘Brandveiligheid: de feiten zwart op wit’ staat beschreven hoe de kleinschalige brandtesten precies zijn uitgevoerd. Daarbij is het brandgedrag en de brandreactie van zowel steenwol (naakt en sandwich) als PIR Alu (naakt en sandwich) en EPS (naakt en sandwich) in kaart gebracht.

Representativiteit kleinschalige brandtesten
Een groot aantal wetenschappelijke publicaties wijst erop dat de kleinschalige testen onvoldoende representatief zijn voor het werkelijk brandgedrag van isolatiematerialen, sandwichpanelen in het bijzonder. De testen richten zich op de eerste fasen van een brand, maar gaan voorbij aan wat er gebeurt tijdens een ontwikkelde brand, zoals de fase waarin een flashover kan optreden. Het al dan niet optreden van een flashover en het moment waarop deze optreedt, is zeer bepalend voor de gevolgen van een brand. De zogeheten Room Corner Test biedt een realistischer beeld van de praktijk. In de Room Corner Test wordt de temperatuurontwikkeling gemeten die wordt veroorzaakt door de variabele vuurlast (bij 100 en 300 kW). De grootschalige en meer realistische Room Corner Test wordt uit kostenoverwegingen niet als verplichte testmethode voor de bepaling van de Euroklassen voorgeschreven door de Europese Unie. Daarom heeft ROCKWOOL op eigen initiatief een Room Corner Test laten uitvoeren door testlaboratorium Warringtonfire Gent, Europees autoriteit op het gebied van brandveiligheid.

Resultaten Room Corner Test 
Tijdens de Room Corner Test zijn zowel de basis isolatiematerialen steenwol, EPS en PIR alu getest als de sandwich-varianten. De resultaten, die uitgebreid staan beschreven in de brochure ‘Brandveiligheid: de feiten zwart op wit’, laten zien dat ROCKWOOL steenwol (zowel naakt als in sandwichpaneel) als A1 geclassificeerd materiaal uit de bus komt. Voor de andere isolatiematerialen laat de Room Corner Test een overwegend andere, lagere classificatie zien ten opzichte van de kleinschalige brandtesten. Daarmee is aangetoond dat er sprake is van een verschil in brandgedrag en -reactie wanneer isolatie wordt blootgesteld aan de hogere temperatuur van een meer ontwikkelde brand. Voor wat betreft ROCKWOOL steenwol bewijst de Room Corner Test het volgende:

  • ROCKWOOL steenwol draagt nauwelijks bij aan temperatuurontwikkeling
  • ROCKWOOL steenwol levert een minimale bijdrage aan de brandreactiesnelheid
  • ROCKWOOL steenwol draagt niet of nauwelijks bij aan rookontwikkeling
  • ROCKWOOL steenwol draagt nauwelijks bij aan warmtestraling
  • ROCKWOOL steenwol draagt niet of nauwelijks bij aan drukopbouw
  • ROCKWOOL steenwol draagt nauwelijks bij aan het ontstaan van een flash-over

Schadebeperking en bedrijfscontinuïteit
Een mogelijk verkeerde keuze van isolatiemateriaal of andere bouwmaterialen kan verstrekkende gevolgen hebben. Het is daarom aan ontwerpers, opdrachtgevers en gebouweigenaren om alert te blijven bij het beoordelen van de brandveiligheid van gebouwen, zeker als het gaat om schadebeperking en bedrijfscontinuïteit.