Rook doodt meer mensen dan vuur

Het inademen van rook veroorzaakt meer brandgerelateerde slachtoffers dan het vuur zelf.

fireman, fire brigade, fire, fight a fire, turntable ladder, smoke, photo, germany

Uit onderzoek blijkt zelfs dat rook vaker de oorzaak is van letsel bij slachtoffers dan brand. Dit komt door de vele toxische stoffen die geproduceerd worden door brandbare materialen.1 

Hoe ontstaat deze giftige rook?

In het beginstadium van een brand, voor de brandoverslag, is de rook afkomstig van de eerste spullen die in brand staan. Dit zijn doorgaans meubels en andere spullen in de kamer. Zodra de brand zich verder uitbreidt en het overslagpunt bereikt, nemen de omvang en giftigheid van de rook sterk toe. 

Alle brandbare materialen produceren een bepaalde hoeveelheid giftige rook als ze branden. De hoeveelheid giftige rook is afhankelijk van het materiaal, de beschikbare hoeveelheid zuurstof en de duur van de brand. Bij voldoende hoge concentraties giftige rook gedurende een langere tijd zorgt deze rook voor gevaarlijke gezondheidsproblemen bij degenen die eraan worden blootgesteld.

Wordt het vuur niet gedoofd of geblust, dan blijft de brand de inhoud van de kamer en brandbare bouwmaterialen verteren. Dit geldt ook voor brandbare bouwmaterialen aan de buitenzijde van het gebouw zodra de brand door de ramen breekt. Al deze brandbare materialen voeden de brand en zorgen voor nog meer giftige rook. Het vuur en de rook verspreiden zich door het gebouw, langs de gevel en over het dak, waardoor ook bewoners in het gebouw die zich verder van het beginpunt van de brand bevinden gevaar lopen. Bevat een gebouw veel brandwerende bouwmaterialen en onbrandbare isolatie, dan komen er minder toxische stoffen vrij en zal de brand zich minder snel verspreiden. Hierdoor wordt de vluchtmogelijkheid langer in stand gehouden en is de inzetbaarheid van de brandweer beter gewaarborgd.

1 Bron: IVF

Minder rookontwikkeling met ROCKWOOL isolatie

ROCKWOOL  isolatie is onbrandbaar en produceert geen giftige stoffen en nauwelijks rook in geval van een brand. Deze isolatie is gemaakt van steenwol, wat niet alleen brandvertragend werkt maar ook geen bijdrage levert aan de brand- en rookontwikkeling. 

Onze brandwerende producten

RockWorld imagery, products with life, house, greenery, architecture
Producten

Gevel

Het ROCKWOOL Rockfit assortiment biedt oplossingen voor spouwmuren & vliesgevels en geventileerde gevels. Met het ROCKWOOL MetaalbouwSysteem bieden we een oplossing voor de isolatie van metalen gevels.

Naar producten
RockWorld imagery, Modern living, iphone, ipad, family, couch
Producten

Wand

Onder de naam RockSono biedt ROCKWOOL verschillende steenwol producten voor het isoleren van houten- en lichte metalen scheidingswanden of voorzetwanden. Het RockSono assortiment is tevens geschikt voor het isoleren van houten vloeren.

Naar producten
people on the floor - record player
Producten

Vloer

Onder de naam RockFloor biedt ROCKWOOL verschillende steenwol producten voor het isoleren van zwevende vloeren.

Naar producten
House outdoor
Rear view of woman walking by swimming pool. wood house. Outside.
Producten

Hellend dak

Het ROCKWOOL RockRoof-assortiment biedt oplossingen voor hellende daken met zowel vaste als variabele keperafstanden.

Naar producten
rockpanel
Producten

Geventileerde gevel

Onder de noemer REDAir biedt ROCKWOOL oplossingen voor geventileerde gevels. REDAir combineert de uitstekende thermische, akoestische en brandveilige eigenschappen van Rockfit gevelisolatie met een esthetisch hoogwaardige gevelbekleding naar keuze.

Naar producten
Plat dak, dakisolatie, segmentfoto, nl, vl, fr
Producten

Plat dak

Het ROCKWOOL-assortiment voor platte daken bevat isolatiematerialen voor zowel losliggende als mechanisch bevestigde, gebrande en koudverkleefde dakbedekkingsystemen. ROCKWOOL plat dak isolatie is ook geschikt voor het isoleren van gebogen daken en permanent belaste daken, zoals PV-daken

Naar producten
Conlit Steelprotect Board, productfoto, HVAC-FP, brandwerende toepassingen
Producten

Brandwerende isolatie

Het assortiment brandwerende isolatie van ROCKWOOL is speciaal ontwikkeld voor het brandwerend isoleren van staalconstructies, luchtkanalen, doorvoeringen en leidingen.

Naar producten
hvac, teclit
Producten

Koude-isolatie

ROCKWOOL TECLIT is speciaal ontwikkeld voor het isoleren van koudeleidingen van technische installaties en is geschikt voor drinkwaterleidingen, koelwaterleidingen en koudeluchtleidingen.

Naar producten