Heb je een vraag over een product of over de toepassing ervan? Loop je tijdens of voorafgaand aan een renovatie tegen specifieke problemen aan? Neem dan gerust contact met ons op.

Onze adviseurs helpen je graag en zijn rechstreeks te bereiken op het nummer hiernaast. 

Ben je op zoek naar instructies? Op deze pagina vind je:

Veelgestelde vragen

Algemeen

Waar wordt ROCKWOOL steenwol van gemaakt?

ROCKWOOL steenwol wordt gemaakt van het vulkanisch gesteente basalt, waarbij de productie vergelijkbaar is met het kernproces van een actieve vulkaan.

Waarom is de toepassing van brandveilige isolatie zo belangrijk?

Onbrandbare isolatie, zoals steenwol, draagt niet bij aan de totale hoeveelheid brandbaar materiaal (permanente vuurbelasting) van de bouwconstructie. Maar er zijn nog meer voordelen, zoals het voorkomen of beperken van branduitbreiding en het verhogen van de brandwerendheid. Hierdoor wordt in geval van brand kostbare tijd gewonnen om mensen vanuit het gebouw in veiligheid te brengen. Bovendien ontstaan bij brand ook geen giftige rook of brandende druppels.

Wat betekent de afkorting WBDBO op bouwtekeningen?

Bij een eis van 30 minuten WBDBO tussen twee compartimenten, mag een brand die ontstaan is het ene compartiment, zich gedurende die dertig minuten op geen enkele wijze uitbreiden naar het andere compartiment. De architect moet aantonen dat hij rekening heeft gehouden met alle mogelijke trajecten van branduitbreiding, zoals de branddoorslag van wanden, brandoverslag via de ramen, gevels of via het dak.

Wat is de geluidabsorptiewaarde van ROCKWOOL steenwol?

Dankzij de poreuze structuur absorberen alle ROCKWOOL isolatieproducten het geluid en verminderen geluidstrillingen in hoge mate. De absorptiewaarde van ROCKWOOL steenwol wordt met name bepaald door de densiteit en de dikte van het product. De geluidabsorptiewaarden van de RockSono producten zijn vermeld in de technische productbladen.

Wat is de brandwerendheid van ROCKWOOL steenwol?

De brandwerendheid van een bouwconstructie of bouwdeel is de mate waarin dit element gedurende een bepaalde tijd weerstand kan bieden aan een gestandaardiseerde hittebelasting (standaardbrandcurve).

Criteria zijn hierbij: 

 1. de tijd totdat het element bezwijkt
 2. de tijd dat het element vlamdicht blijft
 3. de tijd dat de temperatuurstijging aan de koude zijde binnen de gestelde waarden blijft.

Het is de combinatie van productkeuze, dikte, type en afwerking van het bouwelement die uiteindelijk de brandwerendheid bepaalt. ROCKWOOL steenwol is bestand tot temperaturen tot boven de 1.000 °C en draagt in zeer belangrijke mate bij aan het verhogen van de brandwerendheid van de constructie.

Wat zijn de minimale eisen voor warmte-isolatie bij uitwendige scheidingsconstructies? Voor nieuwbouw moet worden voldaan aan een minimale Rc-waarde van:
 • 4,5 m² K/W voor gevels
 • 6,0 m² K/W voor daken
 • 3,5 m² K/W voor vloeren

Hellend dak

Kan ik een hellend dak isoleren als het dakbeschot aan de buitenzijde is voorzien van een dampdichte laag (zoals bitumenpapier)?

Aan de buitenzijde van de isolatie wordt normaliter zoveel mogelijk met dampopen materialen gewerkt, teneinde mogelijke condensvorming in de zone tussen de isolatie en deze materialen te vermijden. Wordt het dampdichte dakbeschot om praktische of economische redenen niet vervangen, dan kan enkel worden geïsoleerd onder de volgende strikte voorwaarden:

 • de isolatie strak tegen het dakbeschot aandrukken en vermijden van ventilerende buitenlucht in deze zone
 • een hermetisch uitgevoerd dampscherm met hoge dampdichtheid (Sd-waarde) aan de warme zijde van de isolatie
Moet ik tussen isolatie en dakbeschot ventileren?

Nee, want deze vroegere manier van ventileren bleek eerder condensproblemen te creëren dan ze op te lossen. Bestaat het dakbeschot uit een dampdicht of dampremmend materiaal, dan wordt geïsoleerd onder de volgende strikte voorwaarden: 

 • de isolatie strak tegen de dampdichte buitenlaag aandrukken en vermijden van ventilerende buitenlucht in deze zone
 • een hermetisch uitgevoerd dampscherm aan de warme zijde van de isolatie

Is het dakbeschot toch dampopen, dan wordt evenwel ook een dampscherm aan de warme zijde aangeraden, omwille van betere luchtdichtheid en dus beter thermisch rendement van het dak.

Het dak is reeds met tempex, pur of een andere kunststof isolatie aan de buitenzijde geïsoleerd. Wegens de gehorigheid wil ik echter aan de binnenzijde nog een laag ROCKWOOL aanbrengen. Kan dat?

Wanneer de dikte van de nieuwe isolatie niet groter is dan de dikte van de bestaande isolatie, dan is het aanbrengen van een extra laag ROCKWOOL isolatie over het algemeen geen probleem. 

Wanneer de dikte van de nieuwe isolatie groter is dan de bestaande isolatielaag, dan is een hermetisch uitgevoerd dampscherm aan de binnenzijde noodzakelijk. Zonder dit dampscherm zou er condensgevaar tussen beide isolatielagen kunnen ontstaan.

Als ik een hellend dak ga isoleren, moet ik dan een damprem toepassen?

Dit is afhankelijk van de situatie:

 • bij daken met een dampopen maar niet-capillair (dus niet vochtabsorberend) onderdak: altijd
 • bij daken met een dampopen capillair (vochtabsorberend) dakbeschot (vezelcementplaten) en/of reeds bestaande dampopen isolatie: in principe alleen bij hoge vochtbelasting (badkamers, waslokalen e.d.). Toch is een damscherp in alle gevallen aan te raden, omwille van een grotere luchtdichtheid en dus beter thermisch rendement van het dak. 
 • bij daken met een bestaand dampremmend dakbeschot of dampremmende isolatie: altijd, maar alleen onder zeer strikte voorwaarden om condensatieproblemen te vermijden. Bouwfysisch gezien is het altijd beter om een dak met een dampremmende afdichting, aan de buitenzijde te isoleren. Als de ruimte of mogelijkheid er is, is dit dus zeker aangeraden. Isoleren van dit daktype van binnen uit is  kritischer. Dakbedekking heeft een zeer hoge dampweerstand en een goed damp- en luchtdicht scherm aan de warme zijde van de isolatie is van cruciaal belang.

Wil men  toch aan de binnenzijde isoleren zorg dan dat voor de isolatie langs een ononderbroken dampscherm aangebracht wordt naar verhouding tot de dakbedekking. Folies met een Sd-waarde > 300 m kunnen zeer dampdichte dakbedekkingen aan. Rockroof Sidefix (Base) isolatiedekens zijn voor deze toepassing niet geschikt zonder een additionele dampremmende laag.

Welk ROCKWOOL product is het meest geschikt voor akoestische isolatie van een (zolder)dak?

ROCKWOOL Rockroof isolatieproducten zijn uitermate geschikt voor akoestische isolatie van een dak dat in de basis goed luchtdicht en kierloos is. Rockroof isolatie wordt toegepast tussen een lucht-/dampscherm aan de warme zijde en een dakbeschot aan de buitenzijde. De beste keuze inzake binnenafwerking is een gipsplaat, dat een betere geluidsisolatie geeft dan hout.

Heb ik RockTect Centitop dampremmende en luchtdichte folie nodig bij het isoleren van het hellend dak?

Dat verschilt per product. ROCKWOOL Rockroof Sidefix en Rockroof Sidefix Base zijn reeds aan één zijde voorzien van een dampremmende en luchtdichte aluminium laag. Rockroof Flexi en RockSono Solid echter niet. Het hangt dan af van uw toepassing af of het verstandig is nog RockTect Centitop luchtdichte en dampremmende folie aan te brengen. 

Spouwmuur

Welke isolatie dikte is er nodig voor een Rc-waarde van 4,7 m² K/W?

Voor een traditionele spouwmuuropbouw kan volstaan worden met een isolatiedikte van 135 mm Rockfit Premium silver. Voor andere producten en constructiesamenstellingen kun je de benodigde isolatiedikte berekenen in de ROCKWOOL Rekenhulp.

Wanneer is de luchtspouw niet- of zwak geventileerd?

Het oppervlak van ventilatieopeningen per meter gevel is bepalend. Tot 500 mm² aan oppervlak ventilatieopeningen per meter gevel is de luchtspouw niet-geventileerd. Van 500 tot 1.500 mm² is de luchtspouw zwak geventileerd en bij meer dan 1.500 mm² sterk geventileerd. 

Open stootvoegen bestemd voor afvoer van doorgeslagen regenwater worden niet als ventilatieopeningen beschouwd.

Wat is de minimale breedte van de luchtspouw?

Bij de toepassing van een niet-of zwak geventileerde luchtspouw dient de effectieve breedte minimaal 20 mm te zijn in verband met de gehanteerde R-waarde van de luchtspouw in de thermische berekeningen.

Vloer

Welk ROCKWOOL product is geschikt voor het isoleren van de houten vloer boven de kruipruimte?

De houten vloer boven de kruipruimte kan met alle ROCKWOOL RockSono isolatieproducten geïsoleerd worden.

Moet er een dampremmende folie worden aangepast bij het isoleren van de kruipruimte?

Nee dit is niet nodig: vochtige binnenlucht stijgt en zal dus vooral door het dak en de muren een weg naar buiten zoeken. Voor de bevordering van de luchtdichtheid van de constructie en daarmee een optimaal thermisch rendement, kun je wel aan de onderzijde van de isolatie een dampopen folie aanbrengen.