Definitieve BENG eisen bekend gemaakt!

13 juni 2019

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft op 11 juni een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin de definitieve BENG eisen worden aangekondigd.

Sustainability, Building, City, Green

Per 1 juli 2020 moeten nieuwe gebouwen ‘bijna energieneutraal’ (BENG) zijn. Vanaf dan wordt de energieprestatie niet meer uitgedrukt in een EPC-waarde, maar komen de BENG-indicatoren hiervoor in de plaats. BENG is in principe strenger dan de EPC omdat BENG drie separate eisen stelt: 

  • BENG 1: Energiebehoefte van een gebouw (schil)
  • BENG 2: Het primair fossiel energiegebruik
  • BENG 3: Het aandeel hernieuwbare energie 

Compenseren van bijvoorbeeld matige isolatie door toepassing van meer PV-panelen is hierdoor niet meer mogelijk.

Begin dit jaar heeft een internetconsultatie plaats gevonden voor de conceptadvies BENG eisen. Hierop zijn vele, nogal uiteenlopende reacties binnengekomen bij het ministerie van BZK. Op basis hiervan heeft de minister besloten de BENG 1 eis, de maximale energiebehoefte van een gebouw, enigszins aan te scherpen. Bij het bepalen van de eisen is een balans gezocht tussen enerzijds energiebesparing en anderzijds betaalbaarheid en het niet mogen uitsluiten van bepaalde woningbouwtypes. 

De BENG 1 eis voor grondgebonden woningen wordt bepaald door de geometrieverhouding, de verhouding tussen geveloppervlak (Als) en vloeroppervlak (Ag). Hiermee wordt een differentiatie per woningbouwtype gerealiseerd. De meest voorkomende tussenwoningen hebben een geometrieverhouding gelijk of kleiner dan 1,5. Voor deze woningen zal de BENG 1 eis gaan naar 55 kWh/m².jr. Voor een hoekwoning met een geometrieverhouding van bijvoorbeeld 1,87 gaat de eis dan naar 66 kWh/m².jr. En voor een vrijstaande woning met een geometrie verhouding van 2,14 zal BENG 1 dan 74 kWh/m².jr bedragen.

Lichte bouwsystemen, zoals houtskelet en staalframe, worden in BENG onnodig benadeeld. Daarom zal de BENG 1 eis voor lichte bouwwijzen worden gecorrigeerd met 5 kWh/m².jr.

De inwerkingtreding van BENG is opgeschoven naar 1 juli 2020, zodat de markt nog ongeveer een half jaar nog de tijd heeft om te wennen aan onder andere de nieuwe rekensoftware. 

In de nieuwe rekenmethode, de NTA 8800, is de zogenaamde correctiefactor bouwkwaliteit α geschrapt. In de RC-berekening, van een op de bouwplaats gemaakte constructie, moest deze toeslagfactor van 5% meegenomen worden. Door het schrappen van deze factor zou in principe de isolatiedikte met 5% afnemen, terwijl de RC-waarde hetzelfde zou blijven. Om dit te compenseren worden de minimale eisen voor warmte-isolatie bij uitwendige scheidingsconstructies daarom ook met ongeveer 5% verhoogd.

Uit de kostenoptimaliteitsstudie is onder andere gebleken dat de isolatie-eisen uit het Bouwbesluit kosten optimaal zijn. Met andere woorden, de RC-waardes uit het Bouwbesluit volstaan doorgaans om aan BENG te voldoen.

Begin juli zal de Tweede Kamer zich naar verwachting over de definitieve BENG eisen buigen. De BENG eisen zullen pas formeel definitief zijn na de officiële bekendmaking in het Staatsblad. 

BENG grafiek, news item

* Eis voor lichte en middelzware grondgebonden woningen : voor lichte en gemengde constructies mag dit met 5 kWh/m².jr verhoogd worden

Tabel met definitieve BENG-eisen woningbouw:

Gebouw BENG-1
Energiebehoefte
[kWh/m².jr]
BENG-2
Primair fossiel 
energiegebruik
[kWh/m².jr]
BENG-3
Aandeel
hernieuwbare
energie [%]
Woonfunctie niet
in woongebouw
(eengezins)
Indien Als/Ag ≤ 1,5 
BENG 1 ≤ 55 
≤ 30 ≥ 50
Indien 1,5 < Als/Ag ≤ 3,0 
BENG 1 ≤ 55 + 30 * (Als/Ag -1,5) 
Indien Als/Ag > 3,0 
BENG 1 ≤ 100 + 50 * (Als/Ag -3,0) 
Woongebouw
(meergezins)
Indien Als/Ag ≤ 1,83 
BENG 1 ≤ 65 
≤ 50 ≥ 40
Indien 1,83 < Als/Ag ≤ 3,0
BENG 1 ≤ 55 + 30 * (Als/Ag -1,5)
Indien Als/Ag > 3,0 
BENG 1 ≤ 100 + 50 * (Als/Ag -3,0) 

Over de ROCKWOOL Group

ROCKWOOL B.V. maakt deel uit van de ROCKWOOL Group. Als Benelux organisatie met 1 fabriek en 1.200 medewerkers leveren wij geavanceerde isolatiesystemen voor gebouwen. 

Bij de ROCKWOOL Group willen wij het leven van iedereen die met onze oplossingen in aanraking komt verrijken. Door onze expertise zijn we in staat een groot aantal belangrijke hedendaagse uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en ontwikkeling aan te gaan – van reductie van energieverbruik en geluidsoverlast tot bescherming tegen brand, waterschaarste en overstromingen. 

Ons productaanbod weerspiegelt de diversiteit van wereldwijde behoeften en helpt onze partners tegelijkertijd bij het verkleinen van hun CO2-voetafdruk.

Steenwol is een veelzijdig materiaal en vormt de basis van al onze bedrijven. Met ongeveer 10.500 enthousiaste collega's in meer dan 38 landen zijn wij wereldmarktleider op het gebied van steenwoloplossingen – van bouwisolatie tot akoestische plafonds, van externe gevelbekledingsystemen tot oplossingen voor glastuinbouw, van speciaal geëngineerde vezels voor industrieel gebruik tot isolatie voor de procesindustrie, scheepvaart en offshore.