Duidelijkheid over nieuwe BENG-eisen

21 november 2018

Op het Congres EPG 2.0, georganiseerd door NEN op dinsdag 20 november 2018, zijn de conceptadvies BENG-eisen bekend gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast is ook de nieuwe bepalingsmethode energieprestatie gebouwen, de NTA 8800, gepresenteerd.

Energy efficiency, A-G label, BENG

Vanaf 1 januari 2020 moeten nieuwe gebouwen “bijna energieneutraal” (BENG) zijn. Vanaf dan wordt de energieprestatie niet meer uitgedrukt in een EPC-waarde, maar komen de BENG-indicatoren hiervoor in de plaats. Bij deze BENG-eisen wordt verwezen naar de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Deze methode vervangt een aantal huidige normen, waaronder de NEN 7120 waarmee de EPC wordt bepaald en de NEN 1068, thermische isolatie van gebouwen.

BENG-eisen

De concept advieseisen zijn tot stand gekomen op basis van een uitgebreide kostenoptimaliteitsstudie, uitgevoerd door adviesbureau DGMR en Arcadis. Hierbij zijn tal van referentiegebouwen doorgerekend op investerings- en onderhoudskosten voor verschillende energiepakketten met de daarbij horende energiekosten.

Concept geadviseerde BENG-eisen woningbouw

Gebouw       
 

BENG 1

Energiebehoefte
[kWh/m2.jr]

 

BENG 2

Primair fossiel
energiegebruik [kWh/m2.jr]

BENG 3

Aandeel
hernieuwbare
energie [%]

Woongebouw
(meergezins)   

Als/Ag ≤ 2,2 à 70
Als/Ag > 2,2 à 70 +
50 * (Als/Ag -2,2)

 50

 40

Woonfunctie niet in woongebouw
(eengezins)   

Als/Ag ≤ 2,2 à 70
Als/Ag > 2,2 à 70 
50 * (Als/Ag -2,2)

 30

 50

Woonwagen

105 + 35 * (Als/Ag
-2,0)

 60

 50

Woonfunctie in drijvend bouwwerk nieuwe ligplaats

100 + 32 * (Als/Ag
-2,0)

 50

 50

Woonfunctie in drijvend bouwwerk bestaande ligplaats

100 + 32 * (Als/Ag
-2,0)

 70

 50

Logiesfunctie

Als/Ag ≤ 2,2 à 70
Als/Ag > 2,2 à 70 + 50 * (Als/Ag -2,2)

 40

 50

 

 Concept geadviseerde BENG-eisen utiliteitsbouw

Gebouw        
 

BENG 1

Energiebehoefte
[kWh/m2.jr]

 

BENG 2

Primair fossiel
energiegebruik [kWh/m2.jr]

BENG 3

Aandeel
hernieuwbare
energie [%]

Kantoor  

Als/Ag ≤ 2,2 à 90
Als/Ag > 2,2 à 90 +

50 * (Als/Ag -2,2)

 50

 30

Bijeenkomst 

110

 60

 30

Onderwijs

Als/Ag ≤ 2,2 à 180
Als/Ag > 2,2 à 180 + 50 * (Als/Ag -2,2)

 80

 40

Zorg zonder bed

Als/Ag ≤ 2,2 à 100
Als/Ag > 2,2 à 100 + 50 * (Als/Ag -2,2)

 60

 40

Zorg met bed

350

 150

 30

Winkel

90

 60

 30

Sport

100

 100

 50

Logies

110

 130

 40

Cel

Als/Ag ≤ 2,2 à 150
Als/Ag > 2,2 à 150
+ 50 * (Als/Ag -2,2)

 

 120

 30

Huidige isolatie-eisen Bouwbesluit kostenoptimaal voor BENG

Bij het bepalen van de BENG-eisen is de kostenoptimaliteitsstudie leidend geweest. Uit deze studie is onder andere gebleken dat de huidige isolatie-eisen uit het Bouwbesluit kosten optimaal zijn. Met andere woorden: een RC van 3,5 voor de vloer, een RC van 4,5 voor de wand en een RC van 6,0 voor het dak volstaan om aan BENG te voldoen. Het niveau van de advieseisen borgt daarnaast ook de ontwerpvrijheid, betaalbaarheid en maakt het ook nog steeds mogelijk minder compacte gebouwen te ontwerpen.

 De planning is dat de BENG eisen de tweede helft van 2019 gepubliceerd zullen worden in het Staatsblad, waarna ze opgenomen zullen worden in het Bouwbesluit. 

Meer informatie op de BouwBeurs 2019

Van 4 t/m 8 februari 2019 staan we samen met zusterbedrijf Rockpanel op de Bouwbeurs in Utrecht: dé beurs voor bouwend Nederland. Op stand C050 in hal 11 vertellen we je graag meer over over BENG. Ben je voornemens om de beurs te bezoeken? Registreer je dan vast via onderstaande link.

Registreer voor gratis toegang!
Events, hall, people

Over de ROCKWOOL Group

ROCKWOOL B.V. maakt deel uit van de ROCKWOOL Group. Als Benelux organisatie met 1 fabriek en 1.200 medewerkers leveren wij geavanceerde isolatiesystemen voor gebouwen. 

Bij de ROCKWOOL Group willen wij het leven van iedereen die met onze oplossingen in aanraking komt verrijken. Door onze expertise zijn we in staat een groot aantal belangrijke hedendaagse uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en ontwikkeling aan te gaan – van reductie van energieverbruik en geluidsoverlast tot bescherming tegen brand, waterschaarste en overstromingen. 

Ons productaanbod weerspiegelt de diversiteit van wereldwijde behoeften en helpt onze partners tegelijkertijd bij het verkleinen van hun CO2-voetafdruk.

Steenwol is een veelzijdig materiaal en vormt de basis van al onze bedrijven. Met ongeveer 10.500 enthousiaste collega's in meer dan 38 landen zijn wij wereldmarktleider op het gebied van steenwoloplossingen – van bouwisolatie tot akoestische plafonds, van externe gevelbekledingsystemen tot oplossingen voor glastuinbouw, van speciaal geëngineerde vezels voor industrieel gebruik tot isolatie voor de procesindustrie, scheepvaart en offshore.