Vuistregels brandveiligheid

03 oktober 2018

De brochure ‘Vuistregels brandveiligheid’ betreft een publicatie van ROCKWOOL met vuistregels aangaande brandveiligheid in relatie tot het Bouwbesluit 2012. De brochure werd in samenwerking met ARCADIS ontwikkeld en kreeg recentelijk een inhoudelijke update.

7 strenghts of stone, stärken von steinwolle, fire resilience, brandschutz, firefighter, germany