Gegarandeerde prestaties met ROCKWOOL® spouwmuurisolatie

Met de Wet Kwaliteitsborging in aantocht wordt het voor bouwbedrijven steeds belangrijker om met duurzame materialen te werken. Bij het bouwen van nul-op-de-meter-woningen koos Hendriks Coppelmans daarom voor ROCKWOOL RockFit Mono Silver spouwmuurisolatie. Vanwege de blijvende thermische prestaties én de spouwgarantie. 

Eind 2018 levert bouwgroep Hendriks Coppelmans 38 huurwoningen op voor deelgebied IV van project De Gaarden in Uden. Begin 2019 is ook het bijbehorende complex gereed dat 28 appartementen herbergt. De Gaarden is in opdracht van woningcorporatie Area als ‘groene wijk’ gebouwd. Het appartementencomplex en de grondgebonden woningen zijn bijvoorbeeld zeer energiezuinig, o.a. door het plaatsen van zonnepanelen. De gevels van alle gebouwen zijn geïsoleerd met RockFit Mono Silver in een dikte van 140 mm. “Voor de grondgebonden woningen speelde de spouwmuurisolatie een cruciale rol in het geheel”, vertelt Walter Schuurman, projectleider van Hendriks Coppelmans. “Deze woningen zijn namelijk gebouwd volgens het nul-op-de-meter-principe (NOM). Een NOM-woning heeft op jaarbasis een gemiddeld totaal energieverbruik van nul. De zonnepanelen zorgen ervoor dat er voldoende energie opgewekt wordt voor gemiddeld huishoudelijk verbruik. De luchtdichte ROCKWOOL spouwmuurisolatie reduceert in hoge mate de energie die nodig is om een NOM-woning te verwarmen en af te koelen en draagt bij aan het algehele wooncomfort.”

Projectgegevens

Project De Vlindergaard: 28 appartementen en 38 woningen
Locatie Uden
Opdrachtgever      Area Wonen
Architect

Architectenbureau Visser & Bouwman

Aannemer

Hendriks Coppelmans Bouwgroep B.V.

Uitvoerder

Van Kemenade metselwerken

De Gaarden, reference case, cavity insulation, spouwgarantie
Waar het Bouwbesluit een luchtdichtheid van 0,625 vereist, bouwen wij met een waarde van 0,2. Dat kan alleen als je op details let en voor een goede spouwmuurisolatie kiest.

Walter Schuurman

Projectleieder Hendriks Coppelmans
Duurzame prestaties

Voor Hendriks Coppelmans lag de keuze voor ROCKWOOL al bij voorbaat vast. “We kijken naar de benodigde RC-waarde van een gevel en zoeken daar dan het juiste ROCKWOOL product bij”, vertelt Schuurman. “We zijn tevreden over de service die ROCKWOOL biedt. Daarnaast zien we dat de spouwplaten gemakkelijk en zonder scheurvorming op de spouwrasters te prikken zijn. Omdat ze onderling goed aansluiten, treedt er geen warmteverlies op, ook niet bij kozijnen en deuren.”

Hendriks Coppelmans is 1 van de 7 bedrijven die in Nederland over de NOM Keur beschikken: een certificaat dat garandeert dat een woning ook écht nul-op-de-meter presteert. “In 2016 hebben we onze eerste NOM-woningen opgeleverd”, vertelt Schuurman. “We zijn deze meteen op periodieke basis gaan monitoren, zoals we dat met al onze NOM-woningen gaan doen. Hiermee willen we inzicht verkrijgen in de prestaties van deze woningen: is het opwekken en verbruiken van energie in evenwicht, werken de installaties? Op metingen met warmtecamera’s zijn we geen thermische lekken tegen gekomen. Wij garanderen dat onze NOM-woningen minstens 10 jaar volgens het boekje presteren. Dan is het geruststellend om te weten dat je gevels zijn opgebouwd met ROCKWOOL spouwmuurisolatie, omdat steenwol gedurende de gehele levensduur van een gebouw maximaal thermisch presteert.”

 

Wet Kwaliteitsborging

Met het oog op de naderende Wet Kwaliteitsborging, is Hendriks Coppelmans hier een aantal jaren geleden al op gaan schakelen. “Bij het aanleggen van dossiers maken we onder meer foto’s van de bouwwerkzaamheden”, vertelt Schuurman. “We fotograferen bijvoorbeeld de manier waarop de spouwmuurisolatie in het begin en aan het einde is aangebracht. We maken zelfs een foto van het label op het isolatiemateriaal om aan te tonen welk product we precies verwerkt hebben.”

Daar blijft het niet bij. Hendriks Coppelmans heeft tijdens de werkzaamheden ook een controle door een adviseur van ROCKWOOL laten doen op de bouwplaats. Hierbij is gelet op zaken als de kwaliteit van de spouwbladen, het correct aanbrengen van de spouwankers en een juiste verwerking van de spouwmuurplaten. “Vreemde ogen dwingen”, vertelt Schuurman. “Onze uitvoerders kunnen zelf de kwaliteit controleren, maar een adviseur van ROCKWOOL ziet door zijn kennis en ervaring toch weer andere dingen. Over het algemeen is het isolatiewerk goed beoordeeld, er hoefden slechts een paar details aangepast te worden. Maar die details zijn voor ons wel ontzettend belangrijk. ‘Bouwen met aandacht’, noemen we dit bij Hendriks Coppelmans. Om een voorbeeld te noemen: waar het Bouwbesluit een luchtdichtheid van 0,625 vereist, bouwen wij met een waarde van 0,2. Dat kan alleen als je op details let en voor een goede spouwmuurisolatie kiest.”

Spouwgarantie

Voor gevels die op de juiste manier met ROCKWOOL spouwplaten geïsoleerd zijn, geeft ROCKWOOL een spouwgarantie van 10 jaar af. Voor Hendriks Coppelmans een extra reden om voor ROCKWOOL te kiezen. “Als de Wet Kwaliteitsborging ingaat, verschuift een deel van de aansprakelijkheid naar de aannemer”, vertelt Schuurman. “Dan is het fijn om in een dossier ook over een garantiebewijs van een leverancier te beschikken. Vergis je niet, dit weegt heel zwaar bij de kwaliteitsborging. Een gratis service die de geloofwaardigheid van onze kwaliteit verhoogt: waarom zouden we daar géén gebruik van maken?”

Lees meer over de spouwgarantie
case, denk breder, spouw, RockFit Mono Silver, cavity campaign