Doorvoeringen van luchtkanalen en leidingen zijn onvermijdelijk in een gebouw, maar vormen tegelijk een groot risico voor de brandveiligheid. Ze lopen dwars door compartimenten en scheidingsconstructies heen en creëren zo ‘lekken’ waardoor een brand zich snel kan verspreiden. Brandwerende doorvoeringen zijn dan ook van levensbelang. Uitgangspunt is dat de brandwerendheid op de plaatsen van doorvoeringen minstens gelijk moet zijn aan de vereiste brandwerendheid van de wand of de vloer. Dit geldt zowel voor kunststof als metalen leidingen. Met Conlit biedt ROCKWOOL brandwerende isolatieoplossingen voor doorvoeringen die de strengste normen op het vlak van brandpreventie overtreffen.

ROCKWOOL steenwol draagt niet of nauwelijks bij aan drukopbouw