Veelgestelde vragen

Algemeen

Waar wordt ROCKWOOL steenwol van gemaakt?

ROCKWOOL steenwol wordt gemaakt van het vulkanisch gesteente basalt, waarbij de productie vergelijkbaar is met het kernproces van een actieve vulkaan.

Aan welke zijde dient de dampremmende laag te worden aangebracht?

Breng een dampremmende laag altijd aan de warme (woon)zijde van de constructie aan.

Waarom is de toepassing van brandveilige isolatie zo belangrijk?

Onbrandbare isolatie, zoals steenwol, draagt niet bij aan de totale hoeveelheid brandbaar materiaal (permanente vuurbelasting) van de bouwconstructie. Maar er zijn nog meer voordelen, zoals het voorkomen of beperken van branduitbreiding en het verhogen van de brandwerendheid. Hierdoor wordt in geval van brand kostbare tijd gewonnen om mensen vanuit het gebouw in veiligheid te brengen. Bovendien ontstaan bij brand ook geen giftige rook of brandende druppels.

Wat betekent de afkorting WBDBO op bouwtekeningen?

Bij een eis van 30 minuten WBDBO tussen twee compartimenten, mag een brand die ontstaan is het ene compartiment, zich gedurende die dertig minuten op geen enkele wijze uitbreiden naar het andere compartiment. De architect moet aantonen dat hij rekening heeft gehouden met alle mogelijke trajecten van branduitbreiding, zoals de branddoorslag van wanden, brandoverslag via de ramen, gevels of via het dak.

Wat is de geluidabsorptiewaarde van ROCKWOOL steenwol?

Dankzij de poreuze structuur absorberen alle ROCKWOOL isolatieproducten het geluid en verminderen geluidstrillingen in hoge mate. De absorptiewaarde van ROCKWOOL steenwol wordt met name bepaald door de densiteit en de dikte van het product. De geluidabsorptiewaarden van de RockSono producten zijn vermeld in de technische productbladen.

Wat is de brandwerendheid van ROCKWOOL steenwol?

De brandwerendheid van een bouwconstructie of bouwdeel is de mate waarin dit element gedurende een bepaalde tijd weerstand kan bieden aan een gestandaardiseerde hittebelasting (standaardbrandcurve).

Criteria zijn hierbij: 

 1. de tijd totdat het element bezwijkt
 2. de tijd dat het element vlamdicht blijft
 3. de tijd dat de temperatuurstijging aan de koude zijde binnen de gestelde waarden blijft.

Het is de combinatie van productkeuze, dikte, type en afwerking van het bouwelement die uiteindelijk de brandwerendheid bepaalt. ROCKWOOL steenwol is bestand tot temperaturen tot boven de 1.000 °C en draagt in zeer belangrijke mate bij aan het verhogen van de brandwerendheid van de constructie.

Wat is het verschil tussen Rd, Rc en Rt waarde?
 1. De RD-waarde is de warmteweerstand van het product
 2. De RC-waarde is de warmteweerstandswaarde van de totale constructie
 3. De RT-waarde is de warmteweerstandswaarde van de totale constructie vermeerderd met de overgangsweerstanden
Wat zijn de minimale eisen voor warmte-isolatie bij uitwendige scheidingsconstructies? Voor nieuwbouw moet worden voldaan aan een minimale Rc-waarde van:
 • 4,5 m² K/W voor gevels
 • 6,0 m² K/W voor daken
 • 3,5 m² K/W voor vloeren

Plat dak

Waarom is het belangrijk om voor brandveilige isolatie te kiezen op een plat dak?

Door de toepassing van steenwol dakisolatie is de brandveiligheid van het gebouw vele malen hoger dan wanneer je kiest voor een ander soort isolatiemateriaal. ROCKWOOL steenwol is onbrandbaar en levert nauwelijks of geen bijdrage aan rookontwikkeling en de uitbreiding van een brand. Indien er zonnepanelen of installaties op het dak komen te staan, is dat een extra reden om te kiezen voor onbrandbare steenwol isolatie. Mocht er brand ontstaan door kortsluiting, dan draagt ROCKWOOL steenwol niet bij aan de verdere verspreiding van het vuur.

Kun je met ROCKWOOL dakisolatie een hoge Rc waarde behalen?

Dat kan inderdaad. ROCKWOOL steenwol dakisolatieplaten kunnen indien nodig dubbellaags worden geplaatst om hoge RC waarden te behalen.

Hoe kan het dat ROCKWOOL dakplaten niet krimpen of uitzetten bij temperatuurverschillen?

Dit komt doordat ROCKWOOL steenwol in tegenstelling tot veel andere isolatiematerialen dimensiestabiel is. Omdat ROCKWOOL steenwol niet krimpt of uitzet onder invloed van temperatuurverschillen worden koudebruggen voorkomen, met als resultaat een constante thermische prestatie gedurende de gehele levensduur van het gebouw.

In de zomer is het vaak koeler in gebouwen met ROCKWOOL isolatie op het dak. Hoe kan dat?

ROCKWOOL steenwol dakisolatie heeft dankzij zijn sterke warmte-accumulerend vermogen en volumieke massa een positief effect op de totale warmtecapaciteit van de constructie. Wanneer het buiten warm is, vertraagt de steenwol de opname van warmte van buiten naar binnen (thermische traagheid). Omgekeerd vertraagt ROCKWOOL steenwol ook de afgifte van warmte van binnen naar buiten wanneer het buiten kouder is. Hierdoor schommelt de temperatuur in het gebouw minder gedurende het jaar en dit draagt bij aan een aangenaam comfort voor de gebruikers van het gebouw. 

Hoe presteren ROCKWOOL dakisolatieplaten op het gebied van geluidsisolatie en -absorptie?

Heel goed. ROCKWOOL steenwol isolatie staat bij uitstek bekend als een uitstekend geluidsisolatiemateriaal. Dankzij de open structuur van de steenwol absorberen ROCKWOOL dakisolatieplaten geluidsgolven. Hinderlijke geluiden, zoals verkeersgeluid en het tikken van regen of hagel, worden sterk gereduceerd. Hierdoor wordt het akoestisch comfort in een gebouw aanzienlijk verbeterd. 

Kunnen ROCKWOOL dakisolatieplaten zwaar belast worden?

Ja. ROCKWOOL dakisolatieplaten hebben een bewezen druksterkte van 40 kPa tot zelfs 90 kPa. Hierdoor zijn de dakisolatieplaten niet alleen goed beloopbaar, maar ook geschikt voor het plaatsen van installaties, zoals zonnepanelen.

Nemen ROCKWOOL dakisolatieplaten vocht op?

Nee. Net als alle ROCKWOOL isolatiematerialen zijn de dakisolatieplaten voor platte daken waterafstotend en nemen ze geen vocht op.

Is het mogelijk om zonnepanelen te plaatsen op ROCKWOOL dakisolatieplaten?

Ja. ROCKWOOL platdak isolatie leent zich uitstekend om zonnepanelen op te plaatsen. Het materiaal is sterk genoeg om het gewicht van de zonnepanelen te dragen en uiterst brandveilig. Hoe klein het risico ook is: een zonnepaneel is een elektrische installatie, er kan dus kortsluiting optreden die tot brand leidt. Mocht dit gebeuren, dan zal ROCKWOOL steenwol nooit vlam vatten of bijdragen aan de verdere verspreiding van brand. Alle ROCKWOOL dakisolatieplaten zijn geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen: Caproxx Energy, Tauroxx, Rhinoxx en Rhinoxx D.

Is ROCKWOOL plat dak isolatie geschikt voor gebogen daken?

Steenwol dakisolatie is zeer goed bruikbaar voor gebogen daken dankzij de buigzaamheid van het materiaal. Tauroxx en Caproxx Energy zijn het meest geschikt voor het isoleren van gebogen daken. Rhinoxx is alleen geschikt om bij zwak gebogen daken toe te passen.

Waarom is steenwol dakisolatie zwaarder dan dakisolatie gemaakt van andere materialen?

ROCKWOOL steenwol isolatie wordt gemaakt van steen, waardoor het zwaarder is dan dakisolatie gemaakt van andere materialen. Hoewel de dakisolatieplaten wat zwaarder zijn tijdens het leggen, heeft steenwol een aantal grote voordelen op de lange termijn. Namelijk: uitstekende brandveiligheid (Euro-brandklasse A1), akoestisch comfort, dimensionele stabiliteit en onverminderde thermische prestaties gedurende de zeer lange levensduur van gemiddeld 75 jaar.

Hellend dak

Kan ik een hellend dak isoleren als het dakbeschot aan de buitenzijde is voorzien van een dampdichte laag (zoals bitumenpapier)?

Aan de buitenzijde van de isolatie wordt normaliter zoveel mogelijk met dampopen materialen gewerkt, teneinde mogelijke condensvorming in de zone tussen de isolatie en deze materialen te vermijden. Wordt het dampdichte dakbeschot om praktische of economische redenen niet vervangen, dan kan enkel worden geïsoleerd onder de volgende strikte voorwaarden:

 • de isolatie strak tegen het dakbeschot aandrukken en vermijden van ventilerende buitenlucht in deze zone
 • een hermetisch uitgevoerd dampscherm met hoge dampdichtheid (Sd-waarde) aan de warme zijde van de isolatie
Moet ik tussen isolatie en dakbeschot ventileren?

Nee, want deze vroegere manier van ventileren bleek eerder condensproblemen te creëren dan ze op te lossen. Bestaat het dakbeschot uit een dampdicht of dampremmend materiaal, dan wordt geïsoleerd onder de volgende strikte voorwaarden: 

 • de isolatie strak tegen de dampdichte buitenlaag aandrukken en vermijden van ventilerende buitenlucht in deze zone
 • een hermetisch uitgevoerd dampscherm aan de warme zijde van de isolatie

Is het dakbeschot toch dampopen, dan wordt evenwel ook een dampscherm aan de warme zijde aangeraden, omwille van betere luchtdichtheid en dus beter thermisch rendement van het dak.

Het dak is reeds met tempex, pur of een andere kunststof isolatie aan de buitenzijde geïsoleerd. Wegens de gehorigheid wil ik echter aan de binnenzijde nog een laag ROCKWOOL aanbrengen. Kan dat?

Wanneer de dikte van de nieuwe isolatie niet groter is dan de dikte van de bestaande isolatie, dan is het aanbrengen van een extra laag ROCKWOOL isolatie over het algemeen geen probleem. 

Wanneer de dikte van de nieuwe isolatie groter is dan de bestaande isolatielaag, dan is een hermetisch uitgevoerd dampscherm aan de binnenzijde noodzakelijk. Zonder dit dampscherm zou er condensgevaar tussen beide isolatielagen kunnen ontstaan.

Als ik een hellend dak ga isoleren, moet ik dan een damprem toepassen?

Dit is afhankelijk van de situatie:

 • bij daken met een dampopen maar niet-capillair (dus niet vochtabsorberend) onderdak: altijd
 • bij daken met een dampopen capillair (vochtabsorberend) dakbeschot (vezelcementplaten) en/of reeds bestaande dampopen isolatie: in principe alleen bij hoge vochtbelasting (badkamers, waslokalen e.d.). Toch is een damscherp in alle gevallen aan te raden, omwille van een grotere luchtdichtheid en dus beter thermisch rendement van het dak. 
 • bij daken met een bestaand dampremmend dakbeschot of dampremmende isolatie: altijd, maar alleen onder zeer strikte voorwaarden om condensatieproblemen te vermijden. Bouwfysisch gezien is het altijd beter om een dak met een dampremmende afdichting, aan de buitenzijde te isoleren. Als de ruimte of mogelijkheid er is, is dit dus zeker aangeraden. Isoleren van dit daktype van binnen uit is  kritischer. Dakbedekking heeft een zeer hoge dampweerstand en een goed damp- en luchtdicht scherm aan de warme zijde van de isolatie is van cruciaal belang.

Wil men  toch aan de binnenzijde isoleren zorg dan dat voor de isolatie langs een ononderbroken dampscherm aangebracht wordt naar verhouding tot de dakbedekking. Folies met een Sd-waarde > 300 m kunnen zeer dampdichte dakbedekkingen aan. Rockroof Sidefix (Base) isolatiedekens zijn voor deze toepassing niet geschikt zonder een additionele dampremmende laag.

Welk ROCKWOOL product is het meest geschikt voor akoestische isolatie van een (zolder)dak?

ROCKWOOL Rockroof isolatieproducten zijn uitermate geschikt voor akoestische isolatie van een dak dat in de basis goed luchtdicht en kierloos is. Rockroof isolatie wordt toegepast tussen een lucht-/dampscherm aan de warme zijde en een dakbeschot aan de buitenzijde. De beste keuze inzake binnenafwerking is een gipsplaat, dat een betere geluidsisolatie geeft dan hout.

Heb ik RockTect Centitop dampremmende en luchtdichte folie nodig bij het isoleren van het hellend dak?

Dat verschilt per product. ROCKWOOL Rockroof Sidefix en Rockroof Sidefix Base zijn reeds aan één zijde voorzien van een dampremmende en luchtdichte aluminium laag. Rockroof Flexi en RockSono Solid echter niet. Het hangt dan af van uw toepassing af of het verstandig is nog RockTect Centitop luchtdichte en dampremmende folie aan te brengen. 

Spouwmuur

Welke isolatie dikte is er nodig voor een Rc-waarde van 4,7 m² K/W?

Voor een traditionele spouwmuuropbouw kan volstaan worden met een isolatiedikte van 135 mm Rockfit Premium silver. Voor andere producten en constructiesamenstellingen kun je de benodigde isolatiedikte berekenen in de ROCKWOOL Rekenhulp.

Wanneer is de luchtspouw niet- of zwak geventileerd?

Het oppervlak van ventilatieopeningen per meter gevel is bepalend. Tot 500 mm² aan oppervlak ventilatieopeningen per meter gevel is de luchtspouw niet-geventileerd. Van 500 tot 1.500 mm² is de luchtspouw zwak geventileerd en bij meer dan 1.500 mm² sterk geventileerd. 

Open stootvoegen bestemd voor afvoer van doorgeslagen regenwater worden niet als ventilatieopeningen beschouwd.

Wat is de minimale breedte van de luchtspouw?

Bij de toepassing van een niet-of zwak geventileerde luchtspouw dient de effectieve breedte minimaal 20 mm te zijn in verband met de gehanteerde R-waarde van de luchtspouw in de thermische berekeningen.

Vloer

Welk ROCKWOOL product is geschikt voor het isoleren van de houten vloer boven de kruipruimte?

De houten vloer boven de kruipruimte kan met alle ROCKWOOL RockSono isolatieproducten geïsoleerd worden.

Moet er een dampremmende folie worden aangepast bij het isoleren van de kruipruimte?

Nee dit is niet nodig: vochtige binnenlucht stijgt en zal dus vooral door het dak en de muren een weg naar buiten zoeken. Voor de bevordering van de luchtdichtheid van de constructie en daarmee een optimaal thermisch rendement, kun je wel aan de onderzijde van de isolatie een dampopen folie aanbrengen.

Technische isolatie

Mag ROCKWOOL 810 toegepast worden bij het isoleren van koudeleidingen?

ROCKWOOL 810 is niet geschikt voor het isoleren van koudeleidingen. Dit in verband met het risico op condensatie. Voor het isoleren van koudeleidingen kan het TECLIT systeem toegepast worden. De aluminiumfolie van TECLIT is dankzij zijn speciale versterking met glasvezel veel robuuster en stootvaster dan traditionele aluminiumlagen. Niet alleen tijdens het gebruik maar ook reeds tijdens de bouwfase wordt daardoor schade aan de buitenkant voorkomen.

Hoe lang is Conlit Kit houdbaar?

De bewaartijd van Conlit Kit in gesloten verpakking is 12 maanden. Dit bij opslag onder droge condities, vorstvrij en en een maximale temperatuur van 35 °C.

Doe-het-zelf

Wat is de Rd-waarde?

De Rd- of Rdeclared-waarde zegt hoe goed een materiaal warmte tegenhoudt. Hoe hoger de waarde, des te beter de isolatie. 

Wat is de Rc-waarde?

Een constructie bestaat meestal uit meerdere materialen. Die hebben allemaal hun eigen Rd-isolatiewaarde. De Rc- of Rconstructie-waarde is de isolatiewaarde van een constructie-onderdeel bestaande uit meerdere materialen.

Waar kan ik ROCKWOOL doe-het-zelf-isolatie kopen?

ROCKWOOL doe-het-zelf-isolatie en handige accessoires zijn verkrijgbaar bij vrijwel alle doe-het-zelf-zaken.

Zijn er subsidies voor isolatie?

De Rijksoverheid, provincie en gemeente hebben diverse subsidies, leningen en andere regelingen voor woningeigenaren. Deze wijzigen regelmatig. Kijk op de EnergieSubsidiewijzer voor meer informatie over subsidies.

Is ROCKWOOL steenwol isolatie ook geschikt als geluidsisolatie?

Jazeker. Dankzij de poreuze structuur vermindert ROCKWOOL isolatie geluidstrillingen in en isoleert het geluid in hoge mate. Door de hoge geluidabsorptie wordt de geluidsisolatie van een bouwdeel met ROCKWOOL isolatie verbeterd. Lees meer over de (akoestische) voordelen van steenwol.

Waar wordt ROCKWOOL steenwol van gemaakt?

ROCKWOOL steenwol wordt gemaakt van het vulkanisch gesteente basalt, waarbij de productie vergelijkbaar is met het kernproces van een actieve vulkaan.

Welke voorzorgsmaatregelen dien ik te nemen voor het veilig verwerken van steenwol?

Het werken met steenwol levert geen gevaar op voor de gezondheid. Dat blijkt uit uitgebreid internationaal onderzoek, waarvan de conclusies worden ondersteund door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en de Nederlandse Gezondheidsraad, het belangrijkste adviesorgaan van de regering op dit gebied. 

Hoewel steenwol een veilig materiaal is, kan het werken ermee leiden tot tijdelijke huidirritatie (jeuk). Dit is een mechanisch effect van de vezels die in contact komen met de huid. Wij bevelen een aantal voorzorgsmaatregelen aan om eventueel ongemak te voorkomen of minimaliseren. Lees meer over comfortabel werken met steenwol.

Waarom is brandveilige isolatie zo belangrijk?

Brandveilige materialen vormen de basis voor een brandveilig gebouw. ROCKWOOL steenwol, gemaakt van het vulkanisch gesteente basalt, verdraagt extreem hoge temperaturen - tot ver boven de 1.000 °C - en brandt niet. In het geval van brand veroorzaakt ROCKWOOL steenwol nauwelijks of geen rook en geen toxische gassen. Hierdoor wordt in geval van brand kostbare tijd gewonnen om mensen vanuit het gebouw in veiligheid te brengen.

Hoe kan mijn woning geïsoleerd worden?

Er zijn verschillende manieren om uw woning te isoleren. Zo kunt u uw spouwmuur of gevel isoleren, maar ook uw dak, wand of vloer. Een nieuwbouwwoning is meestal voldoende geïsoleerd, maar een wat oudere woning kan door middel van aanbrenging of vervanging van (extra) isolatiemateriaal kwaliteitsverbetering en energiebesparing opleveren. Daarnaast wordt met ROCKWOOL isolatie in de meeste gevallen de geluidsisolatie verbeterd.

Welke isolatiedikte kan ik het beste gebruiken?

Via het schuine dak verdwijnt circa 30% van de warmte. Hoe dikker het isolatiemateriaal, des te beter het isolatieresultaat en hoe meer energie u bespaart. Kijk wel even goed of u voldoende ruimte heeft voor een bepaalde dikte isolatiemateriaal en naar de eventuele subsidievoorwaarden.

Kan ik een plat dak aan de binnenzijde isoleren met ROCKWOOL doe-het-zelf producten?

Om condensatieproblemen te vermijden wordt een plat dak bij voorkeur aan de buitenzijde geïsoleerd met drukvaste steenwol isolatieplaten volgens het warm-dak principe. Isoleren van dit daktype van binnen uit is kritischer. Dakbedekking heeft een zeer hoge dampweerstand en een goed damp- en luchtdicht scherm aan de warme zijde van de isolatie is van cruciaal belang.

Wil men toch aan de binnenzijde isoleren zorg dan dat voor de isolatie langs een ononderbroken dampscherm aangebracht wordt naar verhouding tot de dakbedekking. Folies met een Sd-waarde > 300 m kunnen zeer dampdichte dakbedekkingen aan. RockRoof Sidefix (Plus) isolatiedekens zijn voor deze toepassing niet geschikt zonder een additionele dampremmende laag.