Aangenaam en comfortabel werken

ROCKWOOL neemt de aspecten veiligheid en gezondheid uiterst serieus. Hoewel steenwol een veilig materiaal is, kan er tijdens het werken ermee tijdelijk irritatie (jeuk) optreden. Om dit te voorkomen, adviseren wij om tijdens het werken met steenwol isolatieproducten altijd de onderstaande maatregelen in acht te nemen. Alle verpakkingen zijn voorzien van deze richtlijnen.  

Maatregelen om confortabel te werken

  1. Ventileer de ruimte indien mogelijk
  2. Gebruik een stofzuiger voor het schoonmaken van de werkplek
  3. Voer afval af volgens de lokale voorschriften
  4. Gebruik een veiligheidsbril bij werkzaamheden boven het hoofd
  5. Bedek de huid en gebruik een mondkapje in niet-geventileerde ruimtes
  6. Handen eerst met koud water afspoelen, daarna wassen

 

case, denk breder, spouw, RockFit Mono Silver, cavity campaign

Minerale wol & gezondheid

Het werken met minerale wol (steenwol en glaswol) levert geen gevaar op voor de gezondheid. Sinds 1997 is – volgens de Europese Richtlijn 97/69/CE – alle in Europa verkochte minerale wol vrijgesteld van de classificatie 'kankerverwekkend'. Honderden wetenschappelijke studies bevestigen deze bevindingen. Op basis van 1.000 wetenschappelijke publicaties heeft het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie minerale wol geclassificeerd als groep 3, ofwel: niet-classificeerbaar als kankerverwekkend voor de mens. Kijk voor meer informatie over gezondheid en veiligheid in relatie tot minerale wol op de website van de Minerale Wol Associatie.