Ongeëvenaarde brandveiligheid

Simpel gezegd: steen brandt niet. En dat geldt ook voor ROCKWOOL steenwol. Gemaakt van het vulkanisch gesteente basalt, verdraagt het extreem hoge temperaturen – tot ver boven de 1.000°C – en het brandt niet. ROCKWOOL steenwol beperkt branduitbreiding, veroorzaakt nauwelijks of geen rook en veroorzaakt geen toxische gassen. Brandveiligheid is dan ook een van de belangrijkste voordelen van ROCKWOOL steenwol isolatie.

Een brand kan enorme gevolgen hebben voor de betrokkenen. Denk aan het verlies van mensenlevens, het oplopen van brandwonden en het kwijtraken van persoonlijke bezittingen. Ook voor ondernemers kunnen de gevolgen ingrijpend zijn: meer dan de helft van de bedrijven die met een grote brand te maken krijgt, gaat binnen drie jaar failliet. Bovendien heeft iedere brand een niet te onderschatten impact op de omwonenden en het milieu: de bodem, het oppervlaktewater en de lucht worden altijd vervuild.

Een eerste stap voor brandveiligheid
Je kunt verschillende maatregelen treffen om de brandveiligheid van een gebouw te verbeteren, zoals het plaatsen van brandwerende deuren en het installeren van rookmelders, brandalarmen en sprinklersystemen. Dit zijn uitstekende middelen om de brandveiligheid van een gebouw te verbeteren, maar als je brandschade wilt minimaliseren, is het plaatsen van onbrandbare isolatie een belangrijke eerste stap voor effectieve brandbeveiliging. ROCKWOOL steenwol producten zijn gemaakt om stabiliteit te blijven bieden bij blootstelling aan gloeiend hete vlammen. Ze helpen de structuur van het gebouw te behouden en zorgen ervoor dat mensen meer tijd hebben om het gebouw veilig te verlaten.

Geen flash-over

Sommige materialen produceren bij een brand brandbare gassen, die tot een explosieve verbranding kunnen komen. Deze explosieve verbranding wordt een flash-over genoemd. Steenwol produceert bij brand geen brandbare gassen en draagt dan ook niet bij aan het ontstaan van een flash-over.


ROCKWOOL heeft voor uiteenlopende toepassingen brandveilige isolatieoplossingen ontwikkeld die in de hoogste Europese brandklassen vallen, waaronder:

  • Isolatie voor gevels en spouwmuren
  • Isolatie voor schuine daken
  • Isolatie voor platte daken
  • Isolatie voor scheidingswanden en binnenmuren
  • Isolatie voor metalen gevels
  • Brandwerende isolatie voor luchtkanalen, leidingen en staal- en betonconstructies

Steenwol is onbrandbaar volgens EN 13501-1 en wordt niet meegenomen in de vuurlastberekening volgens NEN 6090. Brandbare isolatiematerialen dienen altijd meegenomen te worden in de vuurlastberekening.